معنی کلمه مارمالاد به، به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به میوه به به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه مارمالاد به، به انگلیسی می شود Quince marmalade

Leave a Reply